Termenii si conditiile generale privind prelucreaza datele cu caracter personal

HIGH PERFORMANCE CONCEPT SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legislatiei in vigoare, confidentialitatea datelor cu caracter personal si dreptul la viata private fiind garantate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul asigurarii comunicarii cu Utilizatorul

Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator prin formularele de contact sau prin alte mijloace online, vor fi prelucrate in scopul executarii comunicării, respectiv pentru prestarea Serviciilor, facturare si incasarea valorii Serviciilor, relatii cu clientii, verificarea si recuperarea debitelor, orice alte prelucrari necesare pentru buna desfasurare a relatiei contractuale.

Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi dezvaluite persoanelor juridice, autoritatilor si institutiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promotional (marketing). Datele cu caracter personal furnizate, dar si alte informatii furnizate de Utilizator, prin prezentul contract (cum ar fi: adresa de e-mail, informatii despre companie, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix, etc.) vor putea fi prelucrate de HIGH PERFORMANCE CONCEPT SRL cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri:

 • remarketing si urmarirea utilizatorilor
 • efectuarea de comunicari comerciale
 • comunicarea privind statusul serviciilor prestate la solicitarea clientului sau cand este considerata o necesitate (de ex in cazul unei probleme tehnice sau neautorizate) pentru produsele si serviciile HIGH PERFORMANCE CONCEPT SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu functie de identificare generala

Datele personale cu functie de identificare sunt necesare pentru corecta identificare a clientului/imputernicitului in sistemele de prelucrare ale HIGH PERFORMANCE CONCEPT SRL, pentru realizarea operatiunilor de ofertare, facturare, respectiv cele care sunt necesare sau in legatura cu executarea Contractului.

Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate.

Utilizatorul are urmatoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate:

 • dreptul la informare și acces;
 • dreptul de intervenție asupra datelor;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la stergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrarii;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat;
 • dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere ANSPDCP – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul va inainta catre HIGH PERFORMANCE CONCEPT SRL o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa de email vopseaperformanta@yahoo.com.